Baggrund | Lærer/Lærer | Lærer/Elev | Elev/Elev | Fremtid | Kontakt
Mere om relationer | Tanker om relationer | Faser

Skab relationer projektet har baggrund i målsætningen, om at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015. I denne målsætning er der lagt særlig vægt på at øge rekrutteringen til og fastholdelsen af etniske minoritetsunge i en påbegyndt erhvervsfaglig grunduddannelse.

Århus Købmandsskoles beslutning om at arbejde med relationsskabende læring har flere grunde: Mange elever med anden etnisk baggrund end dansk møder skolen og dens autoriteter med mistillid og en forventning om at deres oplevelser fra tidligere skoleforløb følger med. Skolen ønsker at stå som mønsterbryder og vise alle vores elever, at HG er muligheden for en ny start. Erfaringen viser, at vi med gode relationer til den enkelte elev, når en langt højere fastholdelse og større tilfredshed blandt eleverne.

Derfor valgte skolen at søge midler gennem Fastholdelseskaravanen for at højne pædagogiske og faglige kompetencer hos undervisere og dermed sikre en viden, udvikling og ikke mindst praktisk formåen i arbejdet med at skabe gode relationer til vores elever.

Vi har valgt at opdele projektet i 3 hovedområder: Lærer/Lærer, Lærer/Elev og Elev/Elev.

Selve udviklingsprojektet har været opdelt i 4 primære kursusforløb med mellemliggende perioder, hvor underviserne har afprøvet teorierne i praksis.

Voicebuilding Krop, Leg og Læring Relationsskabende læring Den gode rollemodel og de nære relationer